tvangssalg bolig illustrasjon dumpe

Tvangssalg av bolig

Hjem » Tvangssalg av bolig

Bergenet lesetid: 4 minutter

Oppdatert sist 15.12.2021

I denne artikkelen kan du lese om tvangssalg av bolig ut fra perspektivet til selger, det er nyttig både for kjøper og selger. I denne artikkelen får du som ufrivillig selger informasjon om hvordan du kommer best mulig ut av et tvangssalg av bolig. Eller hvordan du får stoppet prosessen. Du er ikke alene. 

«Eit lite bu er betre enn inkje, heime er kvar mann herre»

Håvamål

Antall gjennomførte tvangssalg i 2019 var 105 mot 86 i 2017. Det var en økning i antall konkursbegjæringer på 7 % fra 1637 til 1 757 og det ble åpnet 899 konkursboer i 2019 mot 807 i 2018, en økning på 11 %. I 2019 mottok Oslo byfogdembete totalt 2211 begjæringer om tvangssalg av fast eiendom, borettsandeler og adkomstdokumenter mot 2166 i 2018, en økning på 2 %. Se statistikk om tvangssalg fra byfogdembetet.

Tvangssalg av eiendom reguleres i lov om tvangsfullbyrdelse og er salg eller oppløsning av et panteobjekt (for eksempel eiendom) etter krav fra en eller flere kreditorer som har pant. Pant er etablert frivillig eller ved utleggspant gjennom Namsmyndighet i kommunen.

Hva er et tvangssalg?

Tvangssalg kan begjæres av pantekreditor når skyldneren har misligholdt gjelden og begjæringen sendes til Tingretten eller Oslo Byfogdembete i Oslo. (OBYF) Det kan også begjæres tvangssalg av ideell andel. Tvangssalg av bolig gjennomføres hvis foranstående heftelser dekkes av salgssummen. Det forutsettes ikke at saksøkers krav dekkes fullt ut og evt. restgjeld kan drives inn gjennom lokale Namsmyndigheter etter at boligen er solgt.

Hvordan få hjelp ved tvangssalg av bolig

GjeldsMegler1 mottar mange henvendelser vedr. tvangssalg av bolig. Vi kontaktes fra hele Norge og fra alle samfunnsgrupper. Felles for disse er at situasjonen oppleves som vanskelig og skremmende. Spesielt vanskelig er dette for familier der det finnes spesielle behov, for eksempel grunnet barn, eldre eller syke i husholdningen. Disse familiene har ofte hatt et langt «vorspiel» med mye angst og uro og når tvangssalget endelig iverksettes er de ofte utmattet og svake. For å unngå en slik situasjon er et svært viktig å løse de økonomiske problemene før det blir en akutt krisesituasjon. Istedenfor å skulle løse dette selv anbefaler jeg at man søker hjelp og støtte for eksempel fra familie og venner til å finne gode løsninger. Disse kan ofte hjelpe med å jobbe videre i en situasjon hvor en selv mister motet.

Mulige løsninger

Løsninger ved tvangssalg av bolig kan for eksempel være:

  • Refinansiering gjennom egen eller ny bank, eller gjennom boligkontoret i kommunen. Husbanken gjennomfører statens boligpolitikk og bistår kommunene med bosetting av vanskeligstilte i boligmarkedet.
  • Private lån og lån fra arbeidsgiver, Bank2 og Bluestep Finans m.fl.
  • Betalingsavtale med saksøker. Husk alltid å beholde kontakt med kreditor og etter beste evne forsøk og betale ned krav.
  • Søknad om gjeldsordning til Namsmannen i kommunen. Be om at boligen beholdes i gjennomføringsperioden (normalt over 5-år). Gjeld utover 110% av boligens verdi ved oppstart av gjeldsordning slettes etter endt gjeldsordning.
  • Frivillig salg. Selv om retten har besluttet tvangssalg og oppnevnt en medhjelper (Advokat eller Eiendomsmegler), er det likevel mulig for saksøkte å selge sin bolig frivillig. Da ber man Tingretten utsette tvangssalget og man kan isteden gjennomføre salget gjennom egen valgt megler.

Les vår store info-side om tvangssalg hvor du også får konkrete eksempler på hva du kan gjøre i din situasjon. Du kan også gå direkte til siden for tvangssalg bolig for å bestille spesialisthjelp hvis du er klar for det.

Vennlig hilsen
GjeldsMegler1

tvangssalg bolig illustrasjon dumpe

Artikkelen ovenfor inneholder informasjon om økonomisk selvhjelp og er også en del av innholdsmarkedsføring for Gjeldsmegler1 AS.

Priseksempel boliglån uten anmerkninger: Lån 4 mill. eff. rente 5.46%, over 25 år. Kostnad: 3 243 530,-. Totalt: 7 243 530,-.

Priseksempel boliglån med anmerkninger: Lån 2 mill. eff. rente 7,25% over 25 år. Kostnad: kr 2 247 034,- Totalt: kr 4 247 034,-

Priseksempel seniorlån: Nom.rente 6,60 %, eff. 6,83 %, kr. 1.000.000, over 15 år, kostnad: 1.694.005,- Totalt kr. 2.694.005,-

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *