Din bolig skal på tvangssalg

«Eit lite bu er betre enn inkje, heime er kvar mann herre» – Håvamål

I 2013 ble det gjennomført 7144 tvangssalg i Norge ifølge tall fra Norske Inkassobyråers Forening(NIF). Dette er ca. 1000 flere enn i 2012. Økningen skyldes ifølge NIF økt opptak av forbrukslån, blant annet for å finansiere egenkapitalkravet ved boligkjøp som Finanstilsynet opprinnelig innførte i 2010.

Tvangssalg av eiendom reguleres i lov om tvangsfullbyrdelse og er salg eller oppløsning av et panteobjekt (for eksempel eiendom) etter krav fra en eller flere kreditorer som har pant. Pant er etablert frivillig eller ved utleggspant gjennom Namsmyndighet i kommunen.

Hva er et tvangssalg?

Tvangssalg kan begjæres av pantekreditor når skyldneren har misligholdt gjelden og begjæringen sendes til Tingretten eller Oslo Byfogdembete i Oslo. (OBYF) Det kan også begjæres tvangssalg av ideell andel. Tvangssalget gjennomføres hvis foranstående heftelser dekkes av salgssummen. Det forutsettes ikke at saksøkers krav dekkes fullt ut og evt. restgjeld kan drives inn gjennom lokale Namsmyndigheter etter at boligen er solgt.

Hvordan GjeldsMegler1 kan hjelpe deg

GjeldsMegler1 mottar mange henvendelser vedr. tvangssalg av eiendom. Vi kontaktes fra hele Norge og fra alle samfunnsgrupper. Felles for disse er at situasjonen oppleves som vanskelig og skremmende. Spesielt vanskelig er dette for familier der det finnes spesielle behov, for eksempel grunnet barn, eldre eller syke familiemedlemmer i husholdningen. Disse familiene har ofte hatt et langt «vorspiel» med mye angst og uro og når tvangssalget endelig iverksettes er de ofte utmattet og svake. For å unngå en slik situasjon er et svært viktig å løse de økonomiske problemene før det blir en akutt krisesituasjon. Istedenfor å skulle løse dette selv anbefaler jeg at man søker hjelp og støtte for eksempel fra familie og venner til å finne gode løsninger. Disse kan ofte hjelpe med å jobbe videre i en situasjon hvor en selv mister motet.

Løsninger kan for eksempel være:

  • Refinansiering gjennom egen eller ny bank, eller gjennom boligkontoret i kommunen (Husbanken gjennomfører statens boligpolitikk og bistår kommunene med bosetting av vanskeligstilte i boligmarkedet)
  • Private lån og lån fra arbeidsgiver, Bank2 og Bluestep Finans m.fl.
  • Betalingsavtale med saksøker. Husk alltid å beholde kontakt med kreditor og etter beste evne forsøk og betale ned krav.
  • Søknad om gjeldsordning til Namsmannen i kommunen. Be om at boligen beholdes i gjennomføringsperioden (normalt over 5-år). Gjeld utover 110% av boligens verdi ved oppstart av gjeldsordning slettes etter endt gjeldsordning.
  • Frivillig salg. Selv om retten har besluttet tvangssalg og oppnevnt en medhjelper (Advokat eller Eiendomsmegler), er det likevel mulig for saksøkte å selge sin bolig frivillig. Da ber man Tingretten utsette tvangssalget og man kan isteden gjennomføre salget gjennom egen valgt megler.

Vennlig hilsen
GjeldsMegler1

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *