kausjonist

Flytter trygdede ut av byen

Statistikken viser at andel husstander som mottar økonomisk hjelp i Norge er dramatisk. I følge SSBs statistikk er mer enn 1 av 4 husstander som mottar bostøtte i Norge, bor i Oslo. Dette selv om 6 av 7 husstander er utenfor hovedstaden.

SSBs statistikk for sosialhjelp fordelt på fylker viser at de vanskeligstilte i Oslo mottar langt mer penger enn det som er normalt i andre deler av landet. Høye bokostnader er trolig en av hovedårsakene.

Hvis du tror at du er helt alene om en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av høye levekostnader, og du bor i Oslo, tenk deg om igjen

Tidligere i 2015 sa byrådssekretær Benjamin E. Larsen i byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester til Side3:

– Levekostnadene i Oslo er høyere enn i andre deler av landet, men det er også bedre tilgang til arbeid med høy lønn. Store skattefordeler til boligeiere, sammen med et betalingssterkt arbeidsmarked, fører til at de som ikke er i stand til å finne høyt lønna arbeid har større vansker med å håndtere boutgiftene sine enn i grisgrendte strøk, selv om ytelsene de mottar fra stat og kommune er de samme eller høyere. Kommunal bostøtte er ikke likt innretta i de kommunene som har slik ordning og er derfor ikke direkte sammenlignbar.

Dette i sin tur bidrar til at boligprisene i hovedstaten fortsatt øker.

På denne tiden var det helt utenkelig for boligrådet å se flytting av økonomisk vanskeligstilte ut fra Oslo:

– Det ville innebære å henvise blant annet eldre og personer som har eller får funksjonsnedsettelser til å flytte bort fra miljøer der de har bodd hele livet – og at folk med rusavhengighet eller psykisk sykdom ble henvist til å bo på gata, sier Larsen.

Samme år sa Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika til Side3 at det kan være på tide å tenke helt nytt om boligpolitikken i Oslo.

– Utfordringen er raten av boliger til befolkningen. Kan du ikke få opp boligtallet nevneverdig, er det kanskje på tide å se på befolkningen, sier Andreassen og ramser opp flere potensielle løsninger:

 • Flytting av trygdede
 • Flytting av statlige arbeidsplasser, inkludert Stortinget, ut av Oslo.
 • En distriktspolitikk hvor du skatter Oslo folk og subsidierer de som bosetter seg «der ingen kunne tru at nokon kunne bu»
 • Bedre veier, tog, busser eller ferjer som gjør det lettere å pendle til Oslo
 • Begrensning av innvandring

Andreassen tvilte derimot på denne tiden at disse tiltakene vil bli satt ut i live.

Nå er situasjonen annerledes. Flytte trygdede ut av byen er mer aktuelt enn noensinne.

Har man ikke har råd til å betale for egen bolig, eller mottar man trygd og boligstøtte på grunn av forskjellige årsaker kan man også risikere å bli tvangsflyttet ut fra Oslo for ”better luck”. Det hele begynner til å ligne skjult tvang.

Den 16 02.2017 trykker VG på sin nyhetsside overskrifter: Disse statlige arbeidsplassene skal flyttes ut av Oslo, og med dem tenker vi sårt ettertraktede arbeidsmuligheter.

Regjeringen har bestemt seg for å flytte 630 arbeidsplasser i staten ut av Oslo.

630 årsverk er allerede besluttet flyttet ut av Oslo eller etablert utenfor hovedstaden:

 • Sykehusinnkjøp HF til Vadsø (50 årsverk)
 • Forbrukerrådet til Tromsø (15 årsverk)
 • Vernepliktsverket til Harstad (23 årsverk)
 • Norsk kulturråd til Bodø (10 årsverk)
 • Sykehusbygg HF og Kreativt Norge til Trondheim (65 årsverk)
 • Statlige oppgaver, herunder Politiets Lønns- og regnskapssenter til Kristiansund (70 årsverk)
 • Norsk helsearkiv til Tynset (58 årsverk)
 • Partistøtte til Leikanger (ett årsverk)
 • Parkeringstilsynet til Lillehammer (6 årsverk)
 • Vernepliktsverket til Hamar (35 årsverk)
 • Klageorgan for helse, Nasjonal IKT HF og Konkurranseklagenemnda til Bergen (123 årsverk)
 • Skatteklagenemnda til Stavanger (55 årsverk)
 • Nye Veier AS til Kristiansand (60 årsverk)
 • Valgdirektoratet til Tønsberg (27 årsverk)
 • Sivil klareringsmyndighet til Moss (20 årsverk)
 • Regelrådet til Hønefoss (åtte årsverk)

Vurderer å flytte Politihøgskolen

I tillegg skal rundt 1200 årsverk og cirka 600 studieplasser på Politihøgskolen vurderes flyttet ut.

Trenger du å snakke med våre gjeldsrådgivere?

Ta kontakt allerede i dag, hjelpen er nær.

Mvh.

GjeldsMegler1

Ifølge Andreassen`s bedre boligpolitikk bør politikere: Flytte trygdede ut av byen, flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo, skatte Oslo folk og subsidiere de som bosetter seg «der ingen kunne tru at nokon kunne bu», få bedre veier, tog, busser eller ferjer som gjør det lettere å pendle til Oslo, begrense innvandring.

Artikkelen ovenfor inneholder informasjon om økonomisk selvhjelp og er også en del av innholdsmarkedsføring for Gjeldsmegler1 AS.

Priseksempel boliglån uten anmerkninger: Lån 4 mill. eff. rente 5.46%, over 25 år. Kostnad: 3 243 530,-. Totalt: 7 243 530,-.

Priseksempel boliglån med anmerkninger: Lån 2 mill. eff. rente 7,25% over 25 år. Kostnad: kr 2 247 034,- Totalt: kr 4 247 034,-

Priseksempel seniorlån: Nom.rente 6,60 %, eff. 6,83 %, kr. 1.000.000, over 15 år, kostnad: 1.694.005,- Totalt kr. 2.694.005,-

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *