Betal gjelden din!

«What will happen eventually, should happen immediately» – Henry Kissinger

Du kan kaste, slette og brenne regningene dine så mye du vil, men dette vil ikke få kravene til å forsvinne, og de kommer sterkere tilbake. Med forsinkelsesrenter fra 8,5 % pr. år eller den opprinnelig inngåtte finansavtalens rente, ofte på over 20 %, (for eksempel kredittkort), samt salærer, gebyrer, gjentatte rettsgebyr, forsinkelsesrente på gebyrer m.m, vil denne prosessen utmatte deg og effektivt fjerne deg fra dine drømmer om suksess. Ja, det er dyrt å være fattig.

Har du mange krav og en uoversiktlig økonomisk situasjon, kreves det mye av deg for å komme ajour eller bli gjeldfri. Hvis kravene mot deg sendes til Namsmannen i kommunen der du bor, vil det nedlegges maksimalt lønnstrekk (utleggstrekk) i din lønn gjennom din arbeidsgiver. Dette vil effektivt stanse din betjeningsevne av øvrige krav, og ofte er det her gjeldsproblemene virkelig blir synlige. Dette betyr at det er viktig å holde kontakt med kreditorene og ha betalingsavtaler med alle slik at man unngår en rettslig prosess gjennom Forliksråd/ Namsmann eller Tingrett. (Tvangssalg)

Hvis du kan refinansiere dine dyre og misligholdte krav, for eksempel gjennom et privat lån fra familie eller med sikkerhet i egen eller andres bolig (kausjonist), skal dette selvsagt vurderes. Snarest lag oversikt over husholdningens inntekter og utgifter, samt gjeldsoversikt i Excel som viser saldoer, betalingsinfo og kontaktinformasjon til kreditorene. Dette vil avdekke situasjonen og er et godt utgangspunkt for videre arbeid mot løsning.

I hovedsak er det 2 måter å betale ned gjeld på:

1. Den beste metoden er for de fleste er den såkalte «snøballmetoden». Denne metoden tar sikte på å gi deg selvsikkerhet og pågangsmot i din vei mot frihet ved at du kvitter deg med de minste kravene først og større krav etterhvert. Denne metoden forutsetter at gjeldssituasjonen er vanskelig og uoversiktlig. Det finnes ny forskning som bekrefter denne filosofien. Det å komme seg ut av gjeld er like mye en psykologisk kamp som økonomisk betinget. Glem renten, ved å betale den minste gjelden først, har du sannsynligvis større sjanse til å nedbetale resterende gjeld, enn om du betaler regninger tilfeldig eller benytter andre teknikker. Denne metoden fungerer fordi du får tiltagende selvtillit og motivasjon.

2. Dyrest gjeld først. Å nedbetale gjeld med den høyeste renten først, er en fornuftig tilnærming. Metoden er både logisk og økonomisk, men det viser seg at det ofte trengs mer enn logikk, spesielt når det gjelder å oppnå et langsiktig mål som gjeldfrihet. Denne metoden kan benyttes ved at man betaler et minimum på gjelden med lavest rente og benytter resterende budsjett på lån og krav med høyest rente, for eksempel kredittkort.

Hvis du bestemmer deg for at du ikke kan betale ned din gjeld ved hjelp av noen av metodene nevnt ovenfor, så finnes det fortsatt håp. Du kan reforhandle vilkårene med kreditorene. Send dine kreditorer epost med oversikt og dokumentasjon som vedlegg, så de ser din situasjon og dermed sine muligheter til fullstendig tilbakebetaling av sitt krav. Forklar at hvis du ikke klarer å reforhandle vilkårene, har du ingen annen utvei enn å søke gjeldsordning. I Norge har skyldnere som har vært varig ute av stand til å betale sin gjeld, kunne søke gjeldsordning siden 1992. Gjeldsordningsloven ble vedtatt av Stortinget etter bankkrisen (ca 1989-1992) for at mennesker og familier skulle få en ny sjanse til et mer meningsfullt liv. Gjeldsordning innebærer vanligvis en 5-års tilbakebetalingsperiode administrert av Namsmannen i kommunen. I denne perioden tillates du nødvendige bokostnader og livsopphold, som forøvrig overstiger det som tillates gjennom utleggstrekk. Klarer du ikke å søke gjeldsordning og løse dette selv, kontakt Nav sin økonomiske rådgivningstjeneste eller Namsmannen som har veiledningsplikt. Du kan også kontakte seriøse organisasjoner som tilbyr bistand, dette anbefaler jeg etter at man selv har forsøkt å skaffe seg nødvendig kunnskap om lovverk m.m.

Gjeldsproblemer skyldes i hovedsak for høyt forbruk. Innse at du har brukt penger på ufornuftig vis og innfør straks tiltak. Alt av unødvendige kostnader kan du stanse nå og du vil snart finne glede ved din nye sparing og/ eller gjeldsnedbetaling. Stort sett alle mine kunder (alt fra investorer til «gjeldsslaver») fra 2005 til i dag, har økt sitt personlige forbruk når de har fått anledning til dette. Det virker som vi mennesker har en trang til å nyte fruktene av vårt arbeid nå, istedenfor senere. Vi vil faktisk nyte fruktene lenge før arbeidet er gjort. Dette gjenspeiler seg i våre dyre, lånefinansierte biler, kostbare reiser og mye annet forbruk. Ofte er gleden over nyanskaffelsene over lenge før regningene skal betales.

Vennlig hilsen
Erlend Hårstad – GjeldsMegler1

Artikkelen ovenfor inneholder informasjon om økonomisk selvhjelp og er også en del av innholdsmarkedsføring for Gjeldsmegler1 AS.

Priseksempel boliglån uten anmerkninger: Lån 4 mill. eff. rente 5.46%, over 25 år. Kostnad: 3 243 530,-. Totalt: 7 243 530,-.

Priseksempel boliglån med anmerkninger: Lån 2 mill. eff. rente 7,25% over 25 år. Kostnad: kr 2 247 034,- Totalt: kr 4 247 034,-

Priseksempel seniorlån: Nom.rente 6,60 %, eff. 6,83 %, kr. 1.000.000, over 15 år, kostnad: 1.694.005,- Totalt kr. 2.694.005,-

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *