personlig-konkurs

Personlig konkurs – dette må du vite

Personlig konkurs er belastende. Gjeldsrådgivning i bank og lånefirmaer er en særdeles kostnadseffektiv måte å forebygge psykiske lidelser på.

Dette skriver Arne Holte, en anerkjent norsk professor i Helsepsykologi ved UiO.

Han minner om at de viktigste arenaene for forebygging av psykiske helseproblemer finnes utenfor helsetjenestene. Instanser som kan hjelpe med å rydde opp i gjeld før personlig konkurs kan også forebygge. 

Arne hevder at investering i gjeldsrådgivning med den hensikt å forebygge angst og depresjon blant mennesker med uhåndterbar gjeld og fare for personlig konkurs er svært kostnadseffektivt. Det er 200 ganger mer lønnsomt enn å sette pengene i banken. Det gir en innsparing tilsvarende tre ganger investeringskostnadene innen to år. Enda mer om vi regner inn litt mer tid.

Dagens vanskelige arbeidssituasjon i Norge og Europa generelt gjør at flere vil slite med psykiske lidelser: ”Slik svekker arbeidsledigheten landets mentale kapital”, – sier Arne.

Referanse: Psykologisk.no: Gjeldsradgivning kan redusere psykiske lidelser/

GjeldsMegler1 er spesialister på refinansiering med sikkerhet. Vi bistår med økonomisk rådgiving knyttet til saker hvor våre kunder kan stille sikkerhet i egen bolig eller med kausjonist. Vi anbefaler at de som har misligholdt gjeld og ikke kan stille sikkerhet for nytt lån, snarest kontakter gratis økonomisk rådgiver i NAV eller selv gjør forsøk på å få kontroll over sin situasjon. Forhandlinger og opprydding før personlig konkurs gjør at man kan beholde mer, og komme raskere i pluss.

Gjeldsproblemer og fare for personlig konkurs er psykisk belastende

”For mange fører tap av arbeid til økonomiske vansker. Økonomiske belastninger – særlig uhåndterlig gjeld – kan lede til psykiske vansker. De vanligste psykiske utslagene er angst og depresjon. Sannsynligheten for at personer med gjeldsproblemer vil lide av depresjon er to til tre ganger høyere enn for andre.» Arne viser til en rekke vitenskapelige kilder som bekrefter påstanden.

I tillegg til å være en personlig belastning for den enkelte, er disse plagene en belastning for fellesskapet i form av utgifter til helsetjenester, trygdeutgift og tapt produktivitet.

Gjeldsrådgivning hjelper

Aktiv gjeldsrådgivning kan være en løsning i situasjoner hvor det er fare for personlig konkurs. Gjeldsrådgivning kan redusere gjeldsproblemer og redusere psykiske helseplager som følger av gjeld. En studie viser at for de som får rådgivning, blir gjelden håndterbar i større prosent enn for de uten rådgivning. Dermed påstår Arne at gjeldsrådgivning antakelig vil kunne bidra til å redusere psykisk helsebelastningene som følge av økonomisk krise vel så effektivt som behandling i psykisk helsevern .

Lovende resultater

GjeldsMegler1 har bistått i mange gjeldssaker. Det vi ser er at med profesjonell hjelp i form av veiledning til riktige lånetiltak, gjør at hele deres økonomiske livssituasjon blir enklere å håndtere. Forhandlinger er mer gunstig en personlig konkurs, og det er mye som tyder på at det også er bedre for den psykiske helsen.

Dessverre er det sjelden at folk som har kommet i en gjeldssituasjon ønsker dialog. Det kan være flere årsaker til dette, alt fra skam til feiloppfatning av virkeligheten. Vi vil derfor oppfordre alle som sliter med slike utfordringer til å ta kontakt for at vi kan gi dem den beste veiledning.

Ring oss på 95216219  eller send oss mail på

GjeldsMegler1

personlig konkurs
Personlig konkurs, eller et bedre alternativ med forhandlinger…

Artikkelen ovenfor inneholder informasjon om økonomisk selvhjelp og er også en del av innholdsmarkedsføring for Gjeldsmegler1 AS.

Priseksempel boliglån uten anmerkninger: Lån 4 mill. eff. rente 5.46%, over 25 år. Kostnad: 3 243 530,-. Totalt: 7 243 530,-.

Priseksempel boliglån med anmerkninger: Lån 2 mill. eff. rente 7,25% over 25 år. Kostnad: kr 2 247 034,- Totalt: kr 4 247 034,-

Priseksempel seniorlån: Nom.rente 6,60 %, eff. 6,83 %, kr. 1.000.000, over 15 år, kostnad: 1.694.005,- Totalt kr. 2.694.005,-

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *