restskatt

Unngå restskatt neste år?

Dette er en meget god tid til å forebygge eventuell restskatt neste år.

Heldigvis er det lett å få innsikt i alle tall, både dine innbetalinger og hvor mye skatt du har betalt hittil. Det ikke dumt å betale litt mer skatt de siste månedene av året, om du vil unngå restskatt og ubehagelige overraskelser.

Be arbeidsgiver om ekstra skattetrekk

Den aller enkleste måten å justere skattetrekk på er å be din arbeidsgiver om et ekstra skattetrekk på et fast beløp hver måned. Ta en vurdering på hvor mye mindre i lønn tåler du å få utbetalt og be om å trekke for eksempel 1000.- kroner ekstra i skatt hver måned.

Spar i BSU

Fradraget for BSU-sparing skal være 20 prosent av årlig innbetalt sparebeløp, og gis som et fradrag i skatten. Du kan hvert år frem til og med det året du fyller 33 år, spare inntil kroner 25 000. Du kan trekke fra 20 prosent av spart beløp (maksimalt kroner 5000) på skatten per år. Dette gjøres automatisk og er ført i skattemeldingen din. Se helt nederst i skattemeldingen. Det gis ikke skattefradrag det året du tar ut pengene.

Pensjonssparing med skattefradrag – IPS

Fra 1. november 2017 har det  kommet en ny og forbedret spareordning for Individuell pensjonssparing (IPS). Det er en slags BSU-ordning for voksne, der sparemålet er pensjon. Du kan spare 40 000 kroner i året og trekke fra 9 600 kroner på skatten for skatteåret 2017. Forslaget er ute på høring og trer i kraft fra 1. november i år.

Forskudd på arv

Du betaler ikke skatt av mottatt arv og/eller gaver til samlet verdi på 100 000 kroner eller mer i løpet av inntektsåret 2016, så lenge gaven ikke har sammenheng med et arbeidsforhold.

Utsett lønn

Hvis du befinner deg i grenselandet for toppskatt (henholdsvis 550 550 og 885 600 kroner), kan utsettelse av bonuser eller liknende til over nyttår bidra til å unngå at du havner på feil side av streken.

 Selg ulønnsomme aksjer

Realisasjon av tap medfører at du får trukket av 28 prosent av tapet på skatten. Det må være et reelt salg. Du kan ikke selge og kjøpe samme aksjer eller fond for nært i tid.

Giftemål i siste liten

Tjener den ene parten i samboerforholdet lite eller har ingen inntekt? Som gift vil den personen som har høyest inntekt kunne få status som forsørger og dermed dra nytte av et ekstra personfradrag på 51 804 kroner.

Overta ny bolig

For å unngå formueskatt på pengene fra boligen du har solgt er det viktig at du overtar ny bolig innen utgangen av året.

Skattefrie småjobber

Noen småjobber regnes som skattefrie, så lenge de ikke overstiger noen beløpsgrenser. Beløpsgrensene varierer avhengig av arbeidsgiver og sted:

 • Lønnsinntekt inntil 1 000 kroner fra en arbeidsgiver (du kan ha flere arbeidsgivere per år og tjene inntil en tusenlapp fra hver).
 • Lønnsinntekt inntil 4 000 kroner hvis du jobber i arbeidsgiverens hjem (for eksempel barnepass, plenklipping, snømåking).
 • Lønnsinntekt inntil 4 000 kroner hvis arbeidsgiveren er en ideell organisasjon (idrettslag, musikkorps).

Overstiger lønna disse summene skal hele beløpet innrapporteres til Skatteetaten som skattepliktig inntekt. Har du frikort slipper du å betale skatt, men beløpet må likevel innrapporteres når selvangivelsen for 2016 skal leveres.

Spar formueskatt

Har du formue, kan investering i eiendom spare deg for formueskatt. Årsaken er at formuen reflekteres i likningsverdien av boligen som er mye lavere enn markedsverdien.

Gaver til organisasjoner

Gaver til frivillige organisasjoner fradragsberettiget for beløp opp til 12 000 kroner i året. Gaven må være på minst 500 kroner til hver organisasjon. Sjekk skatteetatens liste over hvilke organisasjoner som dette omfatter.

Gi støtte til stiftelser

 Skattytere kan kreve fradrag for tilskudd til institutt som driver yrkesopplæring eller vitenskapelig forskning. For at tilskuddet skal være fradragsberettiget må instituttet være godkjent av likningsmyndighetene etter visse kriterier. Lista over godkjente institutt finner du på www.skatteetaten.no.

Bli med i fagforening

Betalt fagforeningskontingent kan trekkes fra med inntil 3 850 kroner, eller med en forholdsmessig del av beløpet hvis fagforeningskontingenten bare er betalt for en del av året.

Skattefrie kroner

Hvis du ikke er næringsdrivende kan du motta 4 000 kroner skattefritt for mindre tjenester. Skal du ikke bruke hytta i julen kan du leie den ut for 20 000 skattefrie kroner.

Juster på skattekortet selv

Hvis du er selvstendig næringsdrivende kan du justere skattetrekket selv ved å gå inn på Skatteetatens hjemmeside og endre på grunnlaget for skattekortet ditt.

Om du har lønn fra flere hold  kan du gå inn på «Mine inntekter og arbeidsforhold». Der får du et detaljert oversikt over hvor mye du har tjent så langt i år og hvor mye du forventer å tjene i løpet av hele året. Er beløpet for forventet inntekt veldig lavt i forhold til hva du har tjent så langt i år, bør du justere det opp.

Du logger inn med Bank Id på Skatteetatens nettsider, for å gjøre endringene, som arbeidsgiver automatisk får tilgang til.

Når skal du endre skattekortet ditt

Skatteetaten tipser om at følgende personer bør endre skattekortet sitt:

 • Hvis opplysningene som følger skattekortet ditt ikke er riktige
 • Hvis du begynner å jobbe
 • Hvis du har fått lenger eller kortere vei mellom hjem og arbeidssted
 • Hvis du blir ufør
 • Hvis du er blitt pensjonist i løpet av det siste året
 • Hvis du har begynt å ta ut hel eller delvis alderspensjon
 • Hvis du endrer pensjonsgrad
 • Hvis du har begynt å ta ut AFP
 • Hvis du har sluttet i lønnet stilling og bare har pensjon
 • Hvis pensjonen din endrer seg fra uførepensjon til alderspensjon
 • Hvis pensjonen din endrer seg fra etterlattepensjon til alderspensjon
 • Hvis det er endring i andre skattepliktige trygdeytelser
 • Hvis du blir enke eller enkemann
 • Hvis du har fått barn i barnehage
 • Hvis du har kjøpt bolig eller bil og tatt opp lån
 • Hvis renteutgiftene dine endrer seg
 • Hvis du blir aleneforsørger
 • Ved opphør av overgangsstønad

Det er ikke ”halv skatt” i desember

Hvert år gleder vi oss til redusert skattetrekk i desember. Men, du betaler ikke halv skatt, derimot skatter du litt mer i løpet av de andre månedene, slik at skatten blir mindre på sommer- og julelønna. Det norske skattesystemet legger opp til at nordmenn tar hele skattebelastningen i 10,5 av årets måneder.

Men – frykter du restskatt når skattemeldingen kommer til våren (bedre kjent som selvangivelsen, slik den het før) og har mulighet til det, bør du be arbeidsgiveren din om å trekke skatt som normalt i november eller desember også.

restskatt

Artikkelen ovenfor inneholder informasjon om økonomisk selvhjelp og er også en del av innholdsmarkedsføring for Gjeldsmegler1 AS.

Priseksempel boliglån uten anmerkninger: Lån 4 mill. eff. rente 5.46%, over 25 år. Kostnad: 3 243 530,-. Totalt: 7 243 530,-.

Priseksempel boliglån med anmerkninger: Lån 2 mill. eff. rente 7,25% over 25 år. Kostnad: kr 2 247 034,- Totalt: kr 4 247 034,-

Priseksempel seniorlån: Nom.rente 6,60 %, eff. 6,83 %, kr. 1.000.000, over 15 år, kostnad: 1.694.005,- Totalt kr. 2.694.005,-

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *