Hva er offentlig gjeldsordning?

Offentlig gjeldsordning

Namsmannen sørger for beslag i din inntekt i fem år og du får beholde en veldig liten del. Dette er enkelt og greit noe vi prøver å unngå eller reversere for å få til en mer gunstig privat gjeldsordning. Med en privat ordning kan du få beholde mer ved en økning i din inntekt enn ved en offentlig gjeldsordning.

Mer om gjeldsordningsloven

Wiki


offentlig gjeldsordning