Namsmannen

Hva eller hvem er egentlig namsmannen

Namsmannen leder namsfogden som er en del av politiet. De har som oppgave å drive inn krav. Det er som regel mer gunstig å selge på annen måte før det går så langt. Da kan man sitte igjen med like mye eiendom, men mindre gjeld. Det oppnås bedre priser og lavere omkostninger. Vi kan for eksempel hjelpe til med å ta frem en frivillig gjeldsordning som alle vinner på.

wiki

Ta kontakt nå for å få et bedre forhold til namsmannen!

Priseksempel boliglån uten anmerkninger: Lån 4 mill. eff. rente 5.46%, over 25 år. Kostnad: 3 243 530,-. Totalt: 7 243 530,-.

Priseksempel boliglån med anmerkninger: Lån 2 mill. eff. rente 7,25% over 25 år. Kostnad: kr 2 247 034,- Totalt: kr 4 247 034,-

Priseksempel seniorlån: Nom.rente 6,60 %, eff. 6,83 %, kr. 1.000.000, over 15 år, kostnad: 1.694.005,- Totalt kr. 2.694.005,-