Tjenester

Gjeldshjelp, finansiering, og økonomisk rådgivning

gjeldshjelp

Som frittstående finansierings-formidler, er vår målsetting alltid å finne den beste løsningen for våre kunder som trenger gjeldshjelp, refinansiering av lån, eller annen økonomisk rådgivning.

Kontakt oss idag for å motta et uforpliktende tilbud i din sak.

Vi behandler alle opplysninger konfidensielt og i tråd med norsk lov.

Følgende tjenester tilbys:

 • Finansiering
 • Styrke kreditt- og finansieringsevne
 • Akkord/ oppgjør til kreditorene
 • Gjeldsforhandling/ gjeldsordning/ gjeldshjelp

Aktuell dokumentasjon:

 1. Siste skattemelding (ikke skatteoppgjør). – https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/skattemelding-for-person/
 2. 2 siste lønnsslipper/ inntektsbekreftelse (herunder også eventuelle dokumenterte utbetalinger fra NAV)
 3. Gjeldsoversikt: https://gjeldsregisteret.com/innsyn
  • Skattemelding, lønnsslipper og gjeldsoversikt må sendes inn for alle lånsøkere/ kausjonister og eventuell ektefeller/ samboere ved behov.
  • E-takst* av bolig dersom det foreligger og det er aktuelt med sikkerhet i bolig eller finansiering til boligkjøp. Gi meg beskjed hvis du/ dere ønsker ny E-takst.

Våre bankforbindelser benytter inntil 100 % av eiendomsverdi (bolig, hytte eller tomt) som sikkerhet for nytt lån.

Der det er hensiktsmessig, kan det søkes med kausjonist.

Ved langvarige gjeldsproblemer, kan vi bistå med søknad og gjennomføring av utenrettslig/ rettslig/ tvungen gjeldsordning/ gjeldshjelp

I de fleste tilfeller vil våre kunder som oppfyller vilkårene ihht. til Gjeldsordningsloven være gjeldfrie etter en periode på 5 år.

Våre honorarer er i hovedsak knyttet opp til løsning i den enkelte sak og avtales alltid forut for igangsettelse.