Tjenester

GjeldsMegler1 er spesialister på finansiering og økonomisk rådgivning til privat- og næringsliv.

Som frittstående finansieringsformidler, er vår målsetting alltid å finne den beste løsningen for våre kunder.

Kontakt oss idag for å motta et uforpliktende tilbud i din sak.

Vi behandler alle opplysninger konfidensielt og i tråd med norsk lov.
Følgende tjenester tilbys:

 • Styrke kreditt- og finansieringsevne
 • Strukturering – kreditorer og gjeld
 • Kartlegge finansieringsløsninger
 • Akkord/ løsning til kreditorene
 • Forretningsførsel
 • Eiendomsutvikling- og rådgivning
 • Gjeldsforhandling/ gjeldsordning

Aktuell dokumentasjon:

 • Selvangivelse 2015 og inntektsbekreftelse(r)
 • Regnskap/ årsoppgaver (lønns- og trekkoppgave 2015)
 • Leiekontrakt evt. bekreftelse på boutgifter
 • Verdivurdering/ takst på panteobjekt(er) (v/ søknad om finansiering)
 • Gjeldsoversikt i Excel (forespør våre verktøy)

Våre bankforbindelser benytter inntil 100 % av eiendomsverdi (bolig, hytte eller tomt) som sikkerhet for nytt lån.

Der det er hensiktsmessig, kan det søkes med kausjonist. Kausjon kan også stilles som selvskyldnerkausjon uten panteobjekt.

Ved langvarige gjeldsproblemer, kan vi bistå med søknad og gjennomføring av utenrettslig/ rettslig/ tvungen gjeldsordning

I de fleste tilfeller vil våre kunder som oppfyller vilkårene ihht. til Gjeldsordningsloven være gjeldfrie etter en periode på 5 år.

Våre honorarer er i hovedsak knyttet opp til løsning i den enkelte sak og avtales alltid forut for igangsettelse.