lønnstrekk

Lønnstrekk


Image

Låneeksempel boliglån: Lån 4 mill .eff. rente 4.51%, over 25 år. Kostnad: 2 618 029,-. Totalt: 6 618 029,-

Låneeksempel boliglån med anmerkninger: 2 mill. eff. rente 7,25% over 25 år. Kostnad: kr 2 247 034,- Totalt: kr 4 247 034,-

Gjeldsmegler1 Facebook anmeldelser
Samarbeidspartnere av Eiendomsfinans
Samarbeidspartnere

Info om lønnstrekk


En rekke norske institusjoner kan pålegge arbeidsgiver eller NAV å sende deler av skyldners inntekt til namsmyndigheten som dekning av gjeld, også kjent som lønnstrekk.

Personer som får lønnstrekk har rett til å beholde en viss sum til livsopphold og bolig, men dette skjer ikke alltid. Utleggstrekk reguleres i Dekningsloven.

Har du lønnstrekk, vil dette stanses ved å innfri kravet med refinansiering gjennom Eiendomsfinans.

Institusjoner med namsmyndighet er:

 • Skatteetaten (inndrar skattegjeld)
 • Statens innkrevingssentral (inndrar bøter, NRK-lisens, voldsskadeerstatning, studielån m.m.)
 • NAV Innkreving (barnebidrag m.m.)
 • Namsmannen/Namsfogden (private kreditorer og inkassoselskaper)

Plages du av lønnstrekk som du mener ikke er riktig? Ta kontakt med oss idag, så hjelper vi deg.

Send inn uforpliktende søknad gjennom skjema.

Skatteetaten.no gir denne oversikten over hva som kan trekkes i lønnstrekk:

Skyldneren og hans husstands brutto inntekt, inkludert barnetrygd, kontantstøtte med videre

 • Forskuddstrekk
 • Husstandens netto inntekt
 • «Tilstrekkelig til livsopphold» og rimelige boligutgifter
 • Eventuelle bedre prioriterte trekk
 • Overskytende inntekt, som er tilgjengelig for trekk

Prioritering av type gjeld reguleres av Dekningsloven paragraf 2–8. Prioritet fra A til E der A har førsteprioritet:

 • A krav som grunner seg på lovbestemt forsørgelsesplikt (eks. Barnebidrag)
 • B krav på erstatning eller oppreisning for skade voldt ved en straffbar handling
 • C krav på bøter,
 • D krav på skatt eller offentlig avgift,
 • E andre krav.

Image

Låneeksempel boliglån: Lån 4 mill .eff. rente 4.51%, over 25 år. Kostnad: 2 618 029,-. Totalt: 6 618 029,-

Låneeksempel boliglån med anmerkninger: 2 mill. eff. rente 7,25% over 25 år. Kostnad: kr 2 247 034,- Totalt: kr 4 247 034,-