lønnstrekk

Lønnstrekk


Image

Priseksempler er basert på lån som tilbys gjennom norske banker.

Når Gjeldsmegler1 søker lån på kundens vegne, legger vi vekt på at bankene tar en individuell vurdering av hvor høy eller lav rente du får. 

Priseksempel boliglån uten anmerkninger: Lån 4 mill. eff. rente 5,93 %, over 25 år. Kostnad: 3 566 546,-. Totalt: 7 566 546,-.

Priseksempel boliglån med anmerkninger: Lån 2 mill .eff. rente 7.68%, over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,-. Totalt: kr 4 379 341,-.

Priseksempel seniorlån: Nom. rente 7,05 %, eff. 7,32%, kr. 1.000.000, over 15 år, kostnad: 1.885.426,- totalt kr. 2.885.426,-. Kostnader forbundet med innhenting av ny takst på eiendommen vil bli belastet.

Mellomfinansiering: Et mellomfinansieringslån på 1 000 000 millioner med eff. rente på 7,79%, vil over 6 måneder ha en rentekostnad på ca. 38.763,-. Totalt 1 038.763,-
Her iberegnet etableringsgebyr på 2.000 og termingebyr på 45,-. Rente nom. 7.40%/ eff.7,79%.

Gjeldsmegler1 Facebook anmeldelser

Info om lønnstrekk


En rekke norske institusjoner kan pålegge arbeidsgiver eller NAV å sende deler av skyldners inntekt til namsmyndigheten som dekning av gjeld, også kjent som lønnstrekk.

Personer som får lønnstrekk har rett til å beholde en viss sum til livsopphold og bolig, men dette skjer ikke alltid. Utleggstrekk reguleres i Dekningsloven.

Har du lønnstrekk, vil dette stanses ved å innfri kravet med refinansiering gjennom Gjeldsmegler1.

Institusjoner med namsmyndighet er:

 • Skatteetaten (inndrar skattegjeld)
 • Statens innkrevingssentral (inndrar bøter, NRK-lisens, voldsskadeerstatning, studielån m.m.)
 • NAV Innkreving (barnebidrag m.m.)
 • Namsmannen/Namsfogden (private kreditorer og inkassoselskaper)

Plages du av lønnstrekk som du mener ikke er riktig? Ta kontakt med oss idag, så hjelper vi deg.

Send inn uforpliktende søknad gjennom skjema.

Skatteetaten.no gir denne oversikten over hva som kan trekkes i lønnstrekk:

Skyldneren og hans husstands brutto inntekt, inkludert barnetrygd, kontantstøtte med videre

 • Forskuddstrekk
 • Husstandens netto inntekt
 • «Tilstrekkelig til livsopphold» og rimelige boligutgifter
 • Eventuelle bedre prioriterte trekk
 • Overskytende inntekt, som er tilgjengelig for trekk

Prioritering av type gjeld reguleres av Dekningsloven paragraf 2–8. Prioritet fra A til E der A har førsteprioritet:

 • A krav som grunner seg på lovbestemt forsørgelsesplikt (eks. Barnebidrag)
 • B krav på erstatning eller oppreisning for skade voldt ved en straffbar handling
 • C krav på bøter,
 • D krav på skatt eller offentlig avgift,
 • E andre krav.

Image

Priseksempler er basert på lån som tilbys gjennom norske banker.

Når Gjeldsmegler1 søker lån på kundens vegne, legger vi vekt på at bankene tar en individuell vurdering av hvor høy eller lav rente du får. 

Priseksempel boliglån uten anmerkninger: Lån 4 mill. eff. rente 5,93 %, over 25 år. Kostnad: 3 566 546,-. Totalt: 7 566 546,-.

Priseksempel boliglån med anmerkninger: Lån 2 mill .eff. rente 7.68%, over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,-. Totalt: kr 4 379 341,-.

Priseksempel seniorlån: Nom. rente 7,05 %, eff. 7,32%, kr. 1.000.000, over 15 år, kostnad: 1.885.426,- totalt kr. 2.885.426,-. Kostnader forbundet med innhenting av ny takst på eiendommen vil bli belastet.

Mellomfinansiering: Et mellomfinansieringslån på 1 000 000 millioner med eff. rente på 7,79%, vil over 6 måneder ha en rentekostnad på ca. 38.763,-. Totalt 1 038.763,-
Her iberegnet etableringsgebyr på 2.000 og termingebyr på 45,-. Rente nom. 7.40%/ eff.7,79%.