lønnstrekk

Lønnstrekk

En rekke norske institusjoner kan pålegge arbeidsgiver eller NAV å sende deler av skyldners inntekt til namsmyndigheten som dekning av gjeld, også kjent som lønnstrekk.

Personer som får lønnstrekk har rett til å beholde en viss sum til livsopphold og bolig, men dette skjer ikke alltid. Utleggstrekk reguleres i Dekningsloven.

Har du lønnstrekk, vil dette stanses ved å søke refinansiering gjennom GjeldsMegler1 og dermed innfri kravet.

Institusjoner med namsmyndighet er:

 • Kemnerkontorer i landets kommuner (inndrar skattegjeld)
 • Statens innkrevingssentral (inndrar bøter, NRK-lisens, voldsskadeerstatning, studielån m.m.)
 • NAV Innkreving (barnebidrag m.m.)
 • Namsmannen/Namsfogden (private kreditorer og inkassoselskaper)

Plages du av lønnstrekk som du mener ikke er riktig? Ta kontakt med oss idag, så hjelper vi deg.

Send inn uforpliktende søknad gjennom skjema.


Image
Priseks. forbrukslån: Eff. rente 15,8%, 65.000 kr. over 5 år, etablering 950,-, Totalt: 92.354 kr.
Nedbetalingstid forbrukslån: 1 - 15 år. Maks. effektiv rente 17,5 %.
Priseks. boliglån: Eff. rente 2,13%, 2.000.000 kr. over 25 år, Totalt: 2.574.475 kr.

Info om lønnstrekk


Skatteetaten.no gir denne oversikten over hva som kan trekkes i lønnstrekk:

Skyldneren og hans husstands brutto inntekt, inkludert barnetrygd, kontantstøtte med videre

 • Forskuddstrekk
 • Husstandens netto inntekt
 • «Tilstrekkelig til livsopphold» og rimelige boligutgifter
 • Eventuelle bedre prioriterte trekk
 • Overskytende inntekt, som er tilgjengelig for trekk

Prioritering av type gjeld reguleres av Dekningsloven paragraf 2–8. Prioritet fra A til E der A har førsteprioritet:

 • A krav som grunner seg på lovbestemt forsørgelsesplikt (eks. Barnebidrag)
 • B krav på erstatning eller oppreisning for skade voldt ved en straffbar handling
 • C krav på bøter,
 • D krav på skatt eller offentlig avgift,
 • E andre krav.

Image
Priseks. forbrukslån: Eff. rente 15,8%, 65.000 kr. over 5 år, etablering 950,-, Totalt: 92.354 kr.
Nedbetalingstid forbrukslån: 1 - 15 år. Maks. effektiv rente 17,5 %.
Priseks. boliglån: Eff. rente 2,13%, 2.000.000 kr. over 25 år, Totalt: 2.574.475 kr.
lønnstrekk
lønnstrekk
lonnstrekk