hjelp med inkasso

Refinansiering

Refinansiering består i å ta opp et større lån med kun det ene formålet å nedbetale eksisterende gjeld, for så å oppnå gunstigere nedbetalings vilkår.

Et vanlig scenario ved refinansiering er at man samler opp en masse mindre gjeld fra mange forskjellige hold, flere av dem som oftest med dårlige betingelser. Dermed blir det problematisk å holde kontroll på all gjelden. Den vanligste løsningen på dette er å nedbetale all gjelden en gang for alle ved å ta opp et større lån via en bank eller en megler. Dermed har du kun ett lån å forholde deg til med en avtalt nedbetaling som er mye gunstigere. Det beste er refinansiering av gjeld med sikkerhet.

Les lenger ned på siden hvis du har fått avslag på refinansiering og trenger ekstra hjelp, eller send inn uforpliktende søknad gjennom skjema.


Image

Priseksempler er basert på lån som tilbys gjennom norske banker.

Når Gjeldsmegler1 søker lån på kundens vegne, legger vi vekt på at bankene tar en individuell vurdering av hvor høy eller lav rente du får. 

Priseksempel boliglån uten anmerkninger: Lån 4 mill. eff. rente 5,93 %, over 25 år. Kostnad: 3 566 546,-. Totalt: 7 566 546,-.

Priseksempel boliglån med anmerkninger: Lån 2 mill .eff. rente 7.68%, over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,-. Totalt: kr 4 379 341,-.

Priseksempel seniorlån: Nom. rente 7,05 %, eff. 7,32%, kr. 1.000.000, over 15 år, kostnad: 1.885.426,- totalt kr. 2.885.426,-. Kostnader forbundet med innhenting av ny takst på eiendommen vil bli belastet.

Mellomfinansiering: Et mellomfinansieringslån på 1 000 000 millioner med eff. rente på 7,79%, vil over 6 måneder ha en rentekostnad på ca. 38.763,-. Totalt 1 038.763,-
Her iberegnet etableringsgebyr på 2.000 og termingebyr på 45,-. Rente nom. 7.40%/ eff.7,79%.

Gjeldsmegler1 Facebook anmeldelser

Hjelp med refinansiering


Det er dessverre alt for vanlig at en gjeldssituasjon fører til betalingsanmerkninger. En betalingsanmerkning er et merke en person kan få ved en ubetalt inkassosak, forliksdom, utlegg, lønnstrekk eller i verste fall konkurs eller tvangssalg. Dette «stempelet» er lett tilgjengelig hos alle banker og vil gjøre det vanskelig å inngå enhver form for avtale om refinansiering med dem. Den vanligste måten å overkomme dette på er enten å rydde opp i situasjonen som utløste anmerkningen eller du kan søke om refinansiering gjennom et lån sammen med en realkausjonist eller medsøker. Du kan også forsøke å stille sikkerhet i egen bolig.

Viktig å vurdere nøye

Det er flere fallgruver du bør unngå før du søker refinansiering med sikkerhet. Det er ikke i alle tilfeller hvor refinansiering er en god løsning. For eksempel er en vanlig metode å bake flere smålån inn i et eksisterende boliglån, men dette kan i noen tilfeller faktisk forlenge varighet og kostnaden på dine smålån.

Gode råd

Straks du har mottatt ditt lån, er det viktig at du snarest mulig betaler ned all gjeld på dine forbrukslån, kredittkortgjeld, regninger og alt annet du har kjøpt på avbetaling. Ikke fall for fristelsen til å bruke hele eller deler av din refinansiering til forbruk!

Sett deg ned og lag et nøye budsjett over dine utgifter og inntekter. Sørg for at du får en bedre kontroll på din økonomi.

Det er viktig at du ikke foretar flere kostbare investeringer eller innkjøp før nedbetalingen er unnagjort. Det er vanskelig å skaffe seg videre avtaler med bank eller megler hvis det er registrert et større lån på ditt navn.


Image

Priseksempler er basert på lån som tilbys gjennom norske banker.

Når Gjeldsmegler1 søker lån på kundens vegne, legger vi vekt på at bankene tar en individuell vurdering av hvor høy eller lav rente du får. 

Priseksempel boliglån uten anmerkninger: Lån 4 mill. eff. rente 5,93 %, over 25 år. Kostnad: 3 566 546,-. Totalt: 7 566 546,-.

Priseksempel boliglån med anmerkninger: Lån 2 mill .eff. rente 7.68%, over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,-. Totalt: kr 4 379 341,-.

Priseksempel seniorlån: Nom. rente 7,05 %, eff. 7,32%, kr. 1.000.000, over 15 år, kostnad: 1.885.426,- totalt kr. 2.885.426,-. Kostnader forbundet med innhenting av ny takst på eiendommen vil bli belastet.

Mellomfinansiering: Et mellomfinansieringslån på 1 000 000 millioner med eff. rente på 7,79%, vil over 6 måneder ha en rentekostnad på ca. 38.763,-. Totalt 1 038.763,-
Her iberegnet etableringsgebyr på 2.000 og termingebyr på 45,-. Rente nom. 7.40%/ eff.7,79%.