Verktøy

Nyttige verktøy

Definisjoner

Her er skikkelige forklaringer på noen begreper du må kjenne til for å få bedre økonomi:

Skjemaer

Her er noen fine excel-ark du kan bruke hvis du ønsker å gjøre litt selv:

Linker

GjeldsMegler1 på Facebook – www.facebook.com/gjeld

Nyhet! Informasjonsside for ungdom: www.skyldepenger.no

Finansklagenemda

Adresse:
Pb. 53 Skøyen
0212 Oslo
https://www.finkn.no/ 

Finanstilsynet

Adresse:
Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00
www.finanstilsynet.no

Datatilsynet

Adresse:
Postboks 8177 Dep, 0034 Oslo
Telefon: 22 39 69 00
www.datatilsynet.no

Domstoladministrasjonen

Adresse:
Postboks 5678 Sluppen, 7485 Trondheim
Telefon: 73 56 70 00
www.domstol.no

Konkursrådet

Adresse:
Justisdepartementet
Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
www.konkursradet.no

Flere linker

Norske Inkassobyråers Forening – Virke 
Forliksrådet og Namsmann – alle kommuner har Namsmann og Forliksråd
Nav
– Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning 
Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)
Forbrukerrådet

Dersom du ikke får åpnet vedlegg fra GM1, kan program lastes ned her:

Acrobat Reader