Verktøy

Nyttige linker og verktøy

GjeldsMegler1 på Facebook – www.facebook.com/gjeld

Rentekalkulator

Nyhet! Informasjonsside for ungdom: www.skyldepenger.no

Inkassoklagenemnda
Adresse:
Pb. 311, 3201 Sandefjord
Telefon: 33 46 56 57
www.klagenemnda.inkasso.no

Finanstilsynet
Adresse:
Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00
www.finanstilsynet.no

Datatilsynet
Adresse:
Postboks 8177 Dep, 0034 Oslo
Telefon: 22 39 69 00
www.datatilsynet.no

Domstoladministrasjonen
Adresse:
Postboks 5678 Sluppen, 7485 Trondheim
Telefon: 73 56 70 00
www.domstol.no

Konkursrådet
Adresse:
Justisdepartementet
Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
www.konkursradet.no

Frihetsforeningen – løs gjeldsproblemene dine
Norske Inkassobyråers Forening
Forliksrådet og Namsmann – alle kommuner har Namsmann og Forliksråd
Nav
– Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning
Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)
Forbrukerrådet

Dersom De ikke får åpnet vedlegg fra GM1, kan program lastes ned her:

Acrobat Reader