Tvangssalg bolig

Tvangssalg bolig, en informasjonsside både for deg som kjøper og selger. Situasjonen er prisgunstig for de som kjøper, og dårlig for de som selger. Mange av våre kunder unngår tvangssalg. 

Skal du kjøpe og er en liten investor eller representerer et boligselskap eller en entreprenørbedrift som utvikler bolig er tvangssalg ofte interessant. Fordi prisen blir lav. Det mangler ofte styling, og megleren er ofte en advokat, ikke en boligselger på samme måte som en eiendomsmegler. Offeret får tross alt en bedre pris hvis du også byr.

Blir din bolig solgt på tvangssalg? Du har kanskje skjønt tegningen. Det er ikke gunstig. Kontakt oss for å stoppe prosessen.

Begjæring om tvangssalg -bolig kan være truende og traumatiserende for de som bor i boligen. Er du i en slik situasjon, kontakt oss. Vi lover å prøve å gå gjennom din sak, og vurdere om vi kan hjelpe. I så fall får du hjelp fra noen som spesialiserer seg på økonomiske problemer. Du kan få tilgang til alle våre banker og spesialbanker for å finne en mulighet.

Du kan finnes wiki om tvangssalg i tillegg til våre sider om tvangssalg. Det er domstolen som utser en advokat, eller eiendomsmegler som står for salget. Her får ikke du alltid sørget for et best mulig salg, og du får ikke heller på samme måte som ved et normalt salg brukt midler på markedsføring for å nå flere på sosiale medier og annet som kan gi flere bud.

Skal du kjøpe? Du kan gjøre et godt kjøp, og den som selger får tross alt et bedre oppgjør med en til budgiver. Du kan trenge fantasi og samtidig kunnskaper om bygg, og markedet for å utvikle din nye bolig kjøpt på tvangssalg.

Hva skal til for tvangssalg av bolig

En kreditor kan starte prosessen når de har fått et tvangskraftig grunnlag. Det kan være utlegg eller pant. 

Har eieren av boligen misligholdt et lån med pant i boligen kan det etterhvert bli tvangssalg. 

Saksgangen

Det er domstolen som gir begjæring om tvangssalg -bolig til eier. Det er frister å følge med på, og muligheter for klager og annet. Erstatningsbolig kan forsøkes. Protester, eller innsigelser som det heter blir sendt til den som har saksøkt og startet prosessen med tvangssalg. Domstolen baserer seg oftest på det skriftlige materialet.

Til slutt kommer det en beslutning. Salget kan bli gjennomført gjennom auksjon eller ved en utsedd medhjelper. 

Saken kan trekkes tilbake hvis den som saksøker ønsker det, for eksempel hvis det blir lagt frem et ønske om å betale en del eller hele kravet til prosessfullmektig (saksøkers/kreditors advokat. Det er kreditor, den som eier gjelden med pant i boligen, som bestemmer om saken skal trekkes tilbake.

Hva skal du som kjøper bolig ved tvangssalg tenke på

Det er lavere priser, og det er flere årsaker til det. Ditt bud må stå lenge, og du låser deg dermed lenge. Du kan derfor gå glipp av andre objekter. Selger har samarbeidet mindre i forbindelse med salget, og dermed har du mindre informasjon og mer usikkerhet ved tvangssalg. 

Hva skal du som selger tenke på

Det kan ventes å oppnå lavere pris ved tvangssalg, og du kan få bedre pris hvis du begynner prosessen med å stoppe tvangssalget. Hvis du tror at du er konkurs uansett, så er det likevel ikke for sent, og du kan få en bedre avtale  gjennom forhandlinger og en frivillig gjeldsordning, enn med personlig konkurs.

Flere enn ni av ti som kontakter oss unngår tvangssalg, ta kontakt du med.


  • Ikke påkrevd, men vil være nyttig for oss for en raskere behandling av din henvendelse
  • Jeg/vi bekrefter at opplysningene er riktige, samt godkjenner at kredittopplysninger kan bli innhentet av våre samarbeidspartnere ved behov.


Låneeksempel boliglån: Lån 3 mill, eff. rente 2,40%, over 25 år. Kostnad: 980 323,-. Totalt 3 980 323,-

Boliglån med anmerkninger: Lån 2 mill, eff. rente 6,17% innenfor 85% sikkerhet, over 25 år. Kostnad: 1 865 232,-. Totalt 3 865 232,-

Image